מידע למועמד במחלקה למנהל ומדיניות מערכות בריאות -תואר שני

מתכונת הלימודים במחלקה למנהל ומדיניות מערכות בריאות:

מסלול ללא תזה: היקף התוכנית

התוכנית מושתתת על 42 נ"ז ברמת תואר שני וכוללת את הלימודים ברבדים הבאים:

לימודי השלמה – אינם נכללים בלימודים לתואר ומיועדים לכאלה שאינם בוגרי תואר ראשון במנהל מערכות הבריאות בהיקף של עד 25  נ"ז.

קורסי חובה – 7 קורסים בהיקף 20 נ"ז.

קורסי בחירה – 4 קורסים בהיקף 12 נ"ז.

סמינריון – עבודה סמינריונית בהיקף 4 נ"ז.

עבודת גמר (מסלול בלי תזה) – כתיבת עבודת גמר בהיקף 6 נ"ז.

מסלול עם תזה: היקף התכנית

התוכנית מושתתת על 44 נ"ז ברמת תואר שני וכוללת את הלימודים ברבדים הבאים:

לימודי השלמה -אינם נכללים בלימודים לתואר ומיועדים לכאלה שאינם בוגרי תואר ראשון במנהל מערכות הבריאות בהיקף של עד 25 נ"ז.

קורסי חובה – 5 קורסים בהיקף 14 נ"ז.

קורסי בחירה– 2 קורסים בהיקף 6 נ"ז.

סמינריון – עבודה סמינריונית בהיקף 4 נ"ז.

עבודה תזה –  בהיקף 20 נ"ז


לימודי השלמה

לימודי השלמה למי שאינו בוגר תואר ראשון בניהול מערכות בריאות יכללו את הקורסים הבאים:

                                               

 

 

לחצוותתחילו ללמוד
סגירת טופס צף

מתעניינים בלימודים