תוכנית הלימודים במנהל מערכות בריאות תואר שני החל מתשע"ה

מבנה התואר במסלול ללא תזה – 42 נקודות זכות

 
קורסיםנקודות זכות
קורסי חובה7 קורסים בהיקף 20 נ"ז
קורסי בחירה*4 קורסים בהיקף 12 נ"ז
סמינריוןעבודה סמינריונית בהיקף 4 נ"ז
עבודת גמרכתיבת עבודת גמר בהיקף 6 נ"ז
סה"כ42 נ"ז
לימודי השלמה*עד 19 נ"ז

תכנית הלימודים לפי שנים

מבנה התואר במסלול עם תזה – 44 נקודות זכות

 
קורסיםנקודות זכות
קורסי חובה5 קורסים בהיקף 14 נ"ז
קורסי בחירה*קורסים בהיקף 6 נ"ז
סמינריוןעבודה סמינריונית בהיקף 4 נ"ז
עבודת תזהבהיקף 20 נ"ז
סה"כ44 נ"ז
לימודי השלמה*עד 19 נ"ז

תכנית הלימודים לפי שנים

  1. מערכת הבריאות בישראל – 2 נ"ז
  2. מערכת הבריאות בעולם – 2 נ"ז
  3. מבוא לשימוש בSPSS – 2 נ"ז
  4. כלכלת בריאות – 2 נ"ז
  5. אפידמיולוגיה – 4 נ"ז
  6. מערכות מידע ממוחשבות במערכת הבריאות – 3 נ"ז
  7. מושגי יסוד בכלכלה יישומית ומשולבת – 4 נ"ז

סה"כ: 19 נ"ז

קורסים במסלול ללא תזה

קורסי חובה

קורסי בחירה

קורסים במסלול עם תזה

קורסי חובה

קורסי בחירה