תכנית לימודים: תשע"ב -תשע"ו

מבנה התואר במחלקה לניהול מערכות בריאות לסטודנטים שהחלו את לימודיהם בשנה"ל תשע"ב עד תשע"ו כולל

מבנה התואר הראשון, מורכב מ- 133 נ"ז.

הסטודנטים ידרשו להירשם לקורסי חובה כוללים בשיעור של 99 נ"ז, קורסי בחירה בשיעור של 22 נ"ז וקורסי מורשת בשיעור של 12 נ"ז. 

שם הקורסנ"זסוג הקורספרשיות לימוד
קריאה ביקורתית2חובהalt
מבוא לכלכלה מיקרו3יסודalt
מבוא לחשבונאות2יסודalt
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר א'4יסודalt
יישומי מחשב למנהלים2חובהalt
מתמטיקה א2יסודalt
מערכת הבריאות בישראל2חובהalt
מבוא למדעי הבריאות4חובהalt
מבוא ליסודות הניהול4יסודalt
מבוא לכלכלה מאקרו3יסודalt
מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר ב'4יסודalt
כתיבה מדעית2חובהalt
ניהול משאבי אנוש2יסודalt
מערכת הבריאות בעולם2יסודalt
מתמטיקה ב2יסודalt
סה"כ42  
שם הקורסנ"זסוג הקורספרשיות לימוד
סוגיות במדיניות והערכת טכנלוגיות רפואיות א'2חובהalt 
סוגיות במדיניות והערכת טכנולגיות רפואיות ב'2חובה

alt 

סוציולוגיה של בריאות2חובה

alt 

לוגיסטיקה ותפעול במערכות בריאות3חובהalt 
מערכות מידע ממוחשבות במדעי הבריאות 3חובה

alt 

אפדימיולוגיה ובריאות הציבור א'2חובהalt 
אפידמיולוגיה ובריאות הציבור ב'2חובהalt
ביטוחי בריאות2חובהalt
כלכלת בריאות2חובהalt
רפואה ומשפט2חובה

alt 

מודלים בקבלת החלטות2חובהalt
דיני עבודה2חובהalt
ניהול מרפאות2חובהalt 
קורסי בחירה 12בחירה 
מורשת ישראל4מורשת 
סה"כ44  
שם הקורסנ"זסוג הקורספרשיות לימוד
קידום בריאות והתנהגויות בסיכון2חובהalt
ניהול סיכונים, אבטחת איכות ונהלים4חובהalt
תקשורת וסוגיות שיווקיות בבריאות2חובה

alt

דילמות אתיות ברפואה2חובה

alt

התמודדות עם ניהול פניות ותלונות רפואיות2חובה

alt

דיני עסקים2חובה

alt 

תמחור,תקצוב ובקרה בארגוני בריאות2חובה

alt

תורת המימון3חובהalt 
קורס בחירה 10בחירה 
עבודת גמר בבריאות6חובהalt
סמנריון במנהל4חובהalt
מורשת ישראל8מורשתalt
סה"כ47  
שם הקורסנ"זתחום

פרשיות לימוד

אתיקה וטיפול בזקן2קידום בריאות

alt 

בריאות וסביבה

2

קידום בריאות

alt 

ניהול משא ומתן ויישוב קונפליקטים2קידום בריאות

alt 

פעילות גופנית כרפואה מונעת2קידום בריאותalt 
הבסיס הפיזיולוגי לניהול אורח חיים בריא2קידום בריאותalt
ניהול ושיווק2קידום בריאותalt
קידום בריאות מתיאוריה למעשה2קידום בריאות alt
חוזים והתקשרויות במערכת הבריאות2קידום בריאות alt
מערך האשפוז הפוסט אקוטי: שיקום, גריאטריה פעילה, סיעוד2קידום בריאות alt
שימוש לרעה בסמים ובאלכוהול2קידום בריאות alt
קידום בריאות בגיל הרך, המתבגר והמבוגר2קידום בריאות alt
יישומי מחשב מתקדמים2מדיקל אינפורמטיק alt
סטנדרטים במחשוב רפואי2מדיקל אינפורמטיק alt
תיק רפואי ממוחשב2מדיקל אינפורמטיק alt
מידענות רפואית2מדיקל אינפורמטיק alt
ביואנפורמטיקה2מדיקל אינפורמטיק   alt 
טכנולוגיות מידע בבריאות הציבור2מדיקל אינפורמטיק alt
ניתוח ותחקור מידע רפואי DM,DW2מדיקל אינפורמטיק  alt 
סוגיות אתיות ומשפטיות במחשוב רפואי2מדיקל אינפורמטיק alt
הקמת בסיס נתונים למחקר במערכת הבריאות4מדיקל אינפורמטיק alt
מידע לוגיסטי במערכת הבריאות2מדיקל אינפורמטיק alt
ניהול ידע במערכת הבריאות2מדיקל אינפורמטיק alt
דת ובריאות הציבור2 alt
מנהל וכלכלת תרופות2 alt
הטיפול באדם עם מוגבלות שכלית התפתחותית2 alt
הצרכן במערכת הבריאות2 alt
רפואה ומגדר2 alt
ניהול איכות בארגוני בריאות2 alt
ניהול בטיחות בארגוני בריאות2 alt
ניהול מצבי חירום ואסון2 alt
קנביס למטרות רפואיות2 alt

asterisk חובות נוספים:

  • פטור בהבעה עברית

  • פטור באנגלית

סטודנט חייב להגיע לממוצע של 65 לפחות במשך השנה כדי להמשיך לשנה הבאה. המחלקה רשאית להפסיק את לימודיו בממוצע נמוך מזה.

נוהל הגשת בקשה לפטור לכלל הסטודנטים

בוגרי יב' וסטודנטים אשר מעוניינים  להגיש בקשות לפטור על סמך לימודים על תיכוניים קודמים יכולים להגישן עד תחילת סמסטר.

על מנת להגיש בקשה לפטור על הסטודנט למלא טופס בקשה לפטור ולצרף את המסמכים הבאים:

  • סילבוס הקורס ממוסד אקדמי מוכר הכולל היקף שעות הקורס הנלמד (למען הסר ספק , היקף השעות חייב להיות זהה או גדול מסך שעות הקורס הנלמד במחלקה).
  • גיליון ציונים- ציון מעבר של הקורס  עבורו מבוקש הפטור יהיה 70 ומעלה

טופס הבקשה מועבר לראש המחלקה לקבלת החלטה.

סה"כ הפטורים אשר סטודנט יכול לקבל מסך נקודות הזיכוי לתואר הינו עד 30 נ"ז.