קידום בריאות והתנהגויות בסיכון

הקורס מיועד לתלמידי התואר הראשון במנהל מערכות בריאות. במסגרת הקורס קידום בריאות והתנהגויות סיכון הסטודנטים יכירו מושגים בסיסיים ותיאוריות מסבירות בנושא קידום בריאות, התנהגויות סיכון, חינוך לבריאות ושיווק בריאות. ילמדו השפעותיהם השונות של גורמים דמוגראפיים, חברתיים וכלכליים על הבריאות ואי שיווין ריבודי בבריאות. לצד חשיפה לתיאוריות בסיסיות בנושא שינוי התנהגות בכלל והתנהגות בריאותית בפרט, יתנהלו דיונים מעמיקים בנושאים הנידונים. כמו כן יילמדו מודלים שונים לשינוי התנהגותי בקהילות ולתכנון ולהערכת התערבויות, והכרת תוכניות התערבות קהילתיות.