עבודת גמר בבריאות

מטרת הקורס היא התנסות מחקרית הכוללת עיבוד פריטים ביבליוגרפיים, יצירת או שימוש של כלי מחקר, עבודת שטח, יצירת מאגר נתונים, ניתוח נתונים, הצגת ממצאים ודיון, לשם כתיבת עבודת מחקר מקורית בתחום התנהגויות סיכון לבריאות וקידום בריאות תוך יכולת להציג את עיקריה בתמצית בפניי הסטודנטים בכיתה. לסטודנטים ינתנו מספר אפשרויות כנושאי מחקר: האחת, שימוש במאגרי נתונים קיימים על התנהגויות בריאות ורווחה של סטודנטים באריאל לבחינת שאלות מחקר שונות. השניה, בחירת נושא מרשימת נושאים אפשריים לעבודה, כגון: לקיחת סיכונים בגיל ההתבגרות, לחצים נפשיים ומשברים כמשפיעים על התנהגויות סיכון, גורמים להתנהגויות סיכון לבריאות, התנהגויות מין מסוכנות, שימוש בסמים, עישון, אלימות, אובדנות, שתייה מופרזת של אלכוהול, תזונה לקויה, פעילות גופנית ועוד. והשלישית, שימוש/ שדרוג שאלונים קיימים במאגר והרצה על אוכלוסיות חדשות (למשל: עישון פאסיבי, אנורקסיה, התנהגויות סיכון לבריאות, קישוטי גוף וכדומה)