מבוא ליסודות הניהול

מטרת הקורס היא להציג בפני הסטודנט את התיאוריות, הגישות והמודלים הקלאסיים והחדשניים הקיימים בתחומי הניהול תוך שימת דגש על ההשלכות היישומיות לארגון ביחסו לסביבה וכן ביחסו לגורם האנושי. הצגת בפרט מאפייני הניהול למערכת הבריאות. נושאים עיקריים כוללים תאוריות ניהול, עיצוב ארגוני, מנהיגות, קבלת החלטות, אסטרטגיה, יעילות, תרבות ארגונית, ואיכות. פורמט הכיתה יהיה מאוד אינטראקטיבי וכולל גם הרצאות וגם דיון של ניתוח במקרה מחקרים.