כתיבה מדעית

הקורס נועד להקנות לסטודנטים מיומנויות בכתיבה מדעית לצורך הכנת עבודות מחקר אקדמיות .

במהלך הקורס ילמדו הסטודנטים:
• לזהות סוגים שונים של מקורות אקדמיים ולגשת אליהם בהתאם.
• להתבסס על מקורות אקדמיים ומחקריים ולשלבם בצורה מושכלת בעבודותיהם.
• לחפש באופן יעיל מקורות מידע בספריה וברשת.
• לנסח שאלת מחקר מדעית.
• להתחיל לבנות טיעונים בעצמם/ן ולאושש אותם.
• להשתמש בצורה נכונה וחכמה בכללי הציטוט המקובלים בתחום.