סוציולוגיה של בריאות

מטרת הקורס היא להכיר את המושגים והתיאוריות הסוציולוגיות הבסיסיות ולחשוף את התלמידים למגוון תיאוריות ומחקרים בתחום סוציולוגיה של הבריאות.

בפרט להציג בפני תלמידים:
מהו התפקיד הפוטנציאלי של סוציולוגיה לעזור לנו להבין את הגורמים של בריאות ומחלה.
מהו התפקיד הפוטנציאלי של סוציולוגיה בשיפור בריאותו של הציבור, בעיקר באמצעות צמצום פערים בבריאות.
מהו התפקיד הפוטנציאלי לסוציולוגיה בסיוע להבין מערכת הבריאות וספקי שירותי בריאות כמו רופאים אחיות וכו.
נושאים עיקריים כוללים: רקע כללי על סוציולוגיה וסוציולוגיה רפואית, חקר עמים ותרבויות, סוכני חיברות, ריבוד חברתי, גורמי מחלות וסיכון לבריאות.