קריאה ביקורתית

הקורס נועד להקנות ידע וכלים בסיסיים לסטודנטים במנהל מערכות הבריאות בניתוח צרכי מידע, באיתור מידע ובהערכתו. במהלך הקורס יילמדו מושגי יסוד בעולם המידע, עקרונות ארגון מידע ודליית מידע. יושם דגש על תפקידם של המיון, הקטלוג, האינדקס והאוצר המונחים המבוקר (תזאורוס) בארגון המידע ואחזורו. הסטודנט ילמד לאתר מידע מחומר ספרי וממאגרי מידע אלקטרוניים הקיימים בספריה לצורך לימודיו ובעיקר להכנת עבודות מדעיות.