מבוא לסטטיסטיקה ושיטות מחקר ב'

מטרת קורס זה היא להקנות לסטודנטים ידע בנושאים הקשורים לכל שלבי הביצוע של המחקר במדעי החברה ולתת להם את הכלים הדרושים להבנת המחקרים הכמותיים והאיכותניים הקיימים. במהלך הקורס נלמד לארגן ולתאר את נתוני המחקרים (סטטיסטיקה תיאורית) ובהמשך גם להסיק מן הנתונים מסקנות (סטטיסטיקה היסקית).

במהלך הקורס יינתנו דוגמאות מהמחקרים במדעי החברה, תוך השמת דגש על מחקרים בתחום הבריאות.