מערכת הבריאות בעולם

בקורס נסקור מערכות בריאות שונות, בארצות שונות ונראה את השיטות הנהוגות בהן.
הארצות שיבואו לסקירה זו יהיו: גרמניה, ארה"ב, קנדה ובריטניה.