סוגיות במדיניות והערכת טכנלוגיות רפואיות א'

הקורס הנוכחי בא לסייע בפתרון הבעיות הנ"ל ע"י מתן בסיס משותף בתחום הטכנולוגיות הרפואיות לתלמידי התואר הראשון במנהל מערכות בריאות.

הוא מביא בפני הסטודנטים את הגדרתה של טכנולוגיה רפואית וסוקר טכנולוגיות רפואיות חדישות ועקרונות פעולה של סוגי מכשור נפוצים למשפחותיהם.