סוגיות במדיניות והערכת טכנלוגיות רפואיות ב'

נכיר היבטים שונים של התחום ונלמד כיצד להעריך טכנולוגיות רפואיות. נכיר מושגי יסוד ואת שלבי כניסתה של טכנולוגיה רפואית חדשה למשק הרפואי: משלב תכנון הניסוי הקליני, ניהולו ואופן הסקת מסקנות ממנו; עבור דרך העברתה של טכנולוגיה רפואית חדשה לייצור לרבות הגשתה לרשויות רגולטוריות לצורך אישורה לשימוש שוטף; וכלה בהכנסתה לסל שירותי הבריאות.