לוגיסטיקה ותפעול במערכות בריאות

הכרת חשיבות התפעול הארגוני במערכת הבריאות , סוגי שירותים ותפעולם.
הקניית ידע וכלים להכרת מערכות רכש וניהול מלאי במערכות בריאות
לימוד קריטריונים להערכת ספקים, מחירים. הכרת הדרישות הבינלאומיות.
הקורס יעסוק גם בהיבטי: האיכות , הנהלים ובתהליכי בקרה הנהוגים לצורך אבטחת האיכות.