מערכות מידע ממוחשבות במדעי בריאות

הקורס נועד לספק לסטודנטים ידע בנושאי מחשוב בלימודי תואר ראשון בניהול מערכות בריאות .
חומר הלימוד נילקח מתוך חיי המעשה בתחום מחשוב ברפואה בארץ ובעולם.
במהלך הקורס ידונו הרעיונות, התפישות השונות, הבעיות, הלבטים, ההצלחות והכישלונות
במחשוב תחומי הרפואה השונים בבתי חולים, במרפאות, במעבדות ובמכוני רפואה שונים בארץ ובעולם.