היבטים משפטיים במערכת הבריאות

הקורס יעניק לסטודנטים רקע להכרת המשפט הישראלי, בכל הנוגע בתחומים הקשורים ומשליכים על ניהול עסקים בישראל בכלל וניהול מערכות בריאות בפרט

הסטודנט ידע למצוא פסיקה וחקיקה רלוונטית בתחומים הנלמדים וליישם אותה במסגרת עבודתו במערכת הבריאות, ידע ליישם מושגים כמו "עובד", "מעביד" בעבודתו במערכת הבריאות

 הסטודנט ידע לנתח סיטואציה משפטית מתחום החוזים או מתחום דיני העבודה ולכתוב ולהבין חוזה או חוזה עבודה.