אפידמיולוגיה ובריאות הציבור א'

מטרת הקורס היא להציג את דרכי החשיבה והמחקר האפידמיולוגיים:
שיטות איסוף הנתונים וניתוחם, תוך התמקדות באפיון מצב הבריאות של קהילות.
שיטות מחקר באפידמיולוגיה, תוך התמקדות בתוכניות התערבות והערכת יעילותן.
שיטות להצגת נתונים אפידמיולוגיים, והפקת משמעויות בתחום בריאות הציבור.
יכולת לקריאה ביקורתית של מאמרים בתחום בריאות הציבור