אפידמיולוגיה ובריאות הציבור ב'

יישום הכלים האפידמיולוגיים בנושאים הבאים:
הערכת מצב הבריאות של אוכלוסייה.
שימוש במדדים שונים לצורך תכנון מדיניות בריאות.
תכנון מחקרים לבדיקת שאלות בתחום בריאות הקהילה.
הצגת נתונים לגורמים מחליטים בתחום מדיניות הבריאות ומחוץ לה.