ביטוחי בריאות

מטרת הקורס היא הקניית ידע וכלים להכרת ביטוחי הבריאות בארץ ובעולם וזאת תוך לימוד קריטריונים שונים להערכת השוואת תוכניות ביטוח בריאות.
במסגרת הלימודים ילמדו סוגיות בתחום הביטוח והשלכותיהם לביטוחי הבריאות.