כלכלת בריאות

הקורס יעסוק בסוגיות במדיניות חברתית, עיצוב מדינת הרווחה, הקניית כלי ניתוח בסיסיים בכלכלה על-מנת לאפשר הבנה של אספקטים כלכליים במדיניות חברתית בבעיות החברה.
ילמדו מושגי יסוד מתורת הכלכלה וכלכלת רווחה: הקצאת משאבים, התנהגות כלכלית של הפרט והמשפחה, השוק הכלכלי ודרך פעולתו, התערבות ממשלתית המיועדת להקטין את אי השוויון בהתחלקות ההכנסה ופער העוני.

בנוסף לכך, ילמדו היבטים נוספים של כלכלת הבריאות: רפורמות במערכות בריאות באנגליה, ארה"ב, גרמניה וקנדה.