מודלים בקבלת החלטות

הכרות עם תהליכי חשיבה והגורמים השונים המעורבים בקבלת החלטות, אישיות, ארגוניות וקבוצתיות,

תוך הקניית כלים ומיומנויות בקבלת החלטות על מנת לשפר את איכות ההחלטה.