ניהול מרפאות

הכרת מערכת הבריאות הקהילתית בישראל מהעבר עד ההווה והעתיד.
מבנה וניהול מרפאות במסגרות רפואיות שונות .
קשר רציפות הטיפול בית חולים – קהילה