ניהול סיכונים, אבטחת איכות ונהלים

מטרת הקורס היא להקנות מושגי יסוד הקשורים להליך ניהול הסיכונים, כיצד התפתח ומדוע "אומץ" למערכות הבריאות.
להכיר את עקרונות ההליך ואת יתרונותיו ומגבלותיו במערכת הבריאות ולהקנות לסטודנט כלים בהם יוכל להיעזר בתהליכי ניהול סיכונים.