תקשורת וסוגיות שיווקיות בבריאות

הכרת השיווק וחשיבותו, יחד עם תחום התקשורת .

הקשר בין שיווק לבריאות ויישוםתהליכי שיווק במערכת הבריאות בישראל .

הכרת השחקנים בתחום התקשורת, חוקים והגבלות בתחום הפרסום.
לדעת כיצד להתקשר עם אנשי פרסום, לדעת מה לדרוש ובניית קמפיין .