התמודדות עם ניהול פניות ותלונות רפואיות

מטרת הקורס היא להכיר את ממדי התלונה ולהבין את המהות, הגורמים והמאפיינים האנושיים העשויים להוביל להגשת תלונה, תוך מיקוד בתלונות במערכת הבריאות.

להכיר כיצד נבנית מערכת כוללת לטיפול בתלונות, המאפשרת למדוד את ערך התלונה ככלי באסטרטגיה הארגונית, וללמוד על המנגנונים השונים המטפלים בתלונות במערכת הבריאות והתפתחות מוסד האומבודסמן.