תמחור,תקצוב ובקרה בארגוני בריאות

הקניית כלים בסיסיים בחשבונאות ניהולית ותמחיר במערכת הבריאות ככלי המסייע בתהליכי קבלת החלטות, תכנון, חיזוי ובקרה.