סמנריון במנהל

מטרת הקורס היא להכשיר את הסטודנט באיסוף ובעיבוד פריטים ביבליוגרפיים לצורך כתיבת עבודת סקירה מקיפה ומקורית בתחום מינהל מערכות הבריאות.
ולהכשיר את הסטודנט בהצגת עיקרי העבודה בפני קהל