מבוא לכלכלה מיקרו

הקורס עוסק בניתוח ההתנהגות והשיקולים של יחידות כלכליות קטנות.

השאלות הנידונות בקורס נוגעות בהתנהגותו של יצרן יחיד, התנהגותו של צרכן יחיד, שוק למוצר יחיד וכ"ו.

הקורס מבסס את הבנת עקרונות כלכלת השוק, כלומר עוסק בלימוד שיטתי של מנגנון השוק הפועל בתנאי תחרות משוכללת.