מבוא למדעי הבריאות

במסגרת הקורס ילמדו האנטומיה והפיזיולוגיה של מערכות הגוף השונות , וגוף האדם כיחידה תפקודית אחת .

יינתן זווית על פאטולוגיות שכחיות .