דילמות אתיות ברפואה

מטרת הקורס: בחינת מודלים לניתוח דילמות אתיות במערכת הבריאות והתמודדות עם דילמות מסוג זה.

הסטודנט ייחשף לדילמות אמיתיות ויתבקש להתמודד תוך פריסת כלל האופציות ובחירת דרך התמודדות מנומקת.