ניהול משאבי אנוש

מבין כל הפעילויות אשר מבוצעות בארגון המודרני, ניהול משאבי אנוש בארגון הוא אחד מבין הפעילויות החשובות ביותר.

ללא ניהול משא"ב בארגון לא ניתן להחזיק מעמד לאורך זמן, ובוודאי שלא ליצור יתרון על המתחרים.

הסיבה לחשיבותו של ניהול בתחום משאבי אנוש קשורה בעיקר לאלמנט החשוב ביותר בחברה: העובד.