ניהול ושיווק

מטרת הקורס היא הכרת מערכת שיווק באירגון. הכרת מערכות ניהוליות המשפיעות והמושפעות מתהליכי שיווק.
להבין את מהות השיווק והתפיסה השיווקית, הכרת כוחות השוק בשוק של מוצרים ושירותים.
לימוד התנהגות הצרכנים, הכרת מקורות המידע ומחקרי שוק מתאימים כבסיס לבניית תמהיל השיווק, וכבסיס לניהול נכון.