הבסיס הפיזיולוגי לניהול אורח חיים בריא

מטרות הקורס הן למידה והבנת הקשר בין הבסיס המדעי הפיזיולוגי להיבט היישומי והבריאותי של פעילות גופנית סדירה.

הבנה טובה יותר של חשיבות פעילות גופנית סדירה ועממית למניעת התפתחות מחלות כרוניות ושמירה על בריאות טובה

על ידי הכרת התהליכים הפיזיולוגים והסיכונים שבאורח חיים יושבני.