הצרכן במערכת הבריאות

מטרת הקורס היא להכיר את מורכבותו של צרכן הבריאות ולהעניק לסטודנט כלים יישומיים שיאפשרו שיתוף אוטונומי ומשמעותי
של צרכן הבריאות בתהליך הריפוי ובקבלת ההחלטות הנוגעות לבריאותו.

הבנה והכרות של התהליכים המשפיעים על חווית צרכן הבריאות, המשקפת את האופן שבו אדם תופס
את מכלול התנסויותיו עם מערכת הבריאות לאורך רצף הטיפול והשירות, תאפשר להשפיע על הטיפול הרפואי, על
עלויות הטיפול, על שביעות הרצון, על הקשר בין מטפל מטופל, על ייצוב המערכת הבריאות ועוד.