ניהול איכות בארגוני בריאות

ניהול האיכות בארגוני בריאות הפך בשנים האחרונות לרכיב נדרש בניהול הארגון, המעסיק מקצועות רבים ובעלי תפקידים שונים בשדרה הניהולית.

איכות ברפואה התפתחה למקצוע ייחודי עם משנה משלו, כללים, ערכים, כלים ושיטות ליישום האיכות.

הקורס יקנה למשתתפים כלים וידע בתחום וחשיפה לשיטות לניהול איכות שיסייעו להם בתפקידיהם בארגון הרפואי.