קנביס למטרות רפואיות

לימודי נושא הקנביס מבחינה רפואית ובחינת נושאים נוספים הקשורים בכך מבחינה היסטורית, משפטית , תקשורתית ועוד.

קנביס לשימוש רפואי, היבטים קליניים, התייחסות לעבר, הווה ועתיד הקנביס בארץ ובעולם.

הבנה והכרה של דילמות מוסריות ואתיות ותכנית הממשלה להסדרת תחום הקנביס.