פעילות גופנית כרפואה מונעת

מטרת הקורס היא להקנות הבנה טובה יותר של חשיבות פעילות גופנית סדירה ועממית למניעת התפתחות מחלות כרוניות ושמירה על בריאות טובה,

ולמידת הקשר בין הבסיס המדעי הפיזיולוגי להיבט היישומי והבריאותי של פעילות גופנית סדירה.

הבנת היתרונות שבפעילות גופנית שיחד עם תזונה נבונה יכולה להחליף תרופות וגם להאט ולעצור התפתחות מחלות.