אתיקה וטיפול בזקן

הצגת דילמות שונות בתחום הזיקנה, תוך התייחסות ושמת דגש על התהליכים העוברים על הקשישים בעידן המודרני.

הקורס משולב בסרטים הממחישים את הדילמות ומסיעיים להבנתו של הסטודנט את הנושאים העומדים על הפרק.