בריאות וסביבה

הסטודנט יכיר מושגי יסוד בנושאי בריאות הציבור, ביטוי תחלואה ומנגנונים ביולוגיים הקשורים לחשיפות סביבתיות נבחרות.

הקורס יעסוק בזיהום אוויר, זיהום מים, קרינה מייננת ובלתי מייננת.

במהלך הקורס ינותחו אירועי אמת, לרבות פרשת הקישון החיל הים והתפרצות מחלות זיהומיות. הלומד יכיר גם את השימוש במערכות מידע גיאוגרפיות.