חוזים והתקשרויות במיקור חוץ בשירותי הבריאות

הקניית ידע וכלים בניהול חוזים והתקשרויות בתחום שירותי הבריאות.

במסגרת השיעורים ייחשף התלמיד לדרכי ההתקשרות,למודלים כלכליים של ניתוחי כדאיות,

הערכת והשוואת חלופות, חוזה ההתקשרות, ניהול הסיכונים ומנגנוני בקרה.