מידענות רפואית

הצלחתו ואיכותו של הטיפול הרפואי תלויים כיום במידה רבה ביכולת התעדכנותו התמידית והיומיומית של נותן הטיפול במידע רפואי חדש ומהימן.

לפיכך, מתפקידה של מידענות רפואית לסייע לכל צרכני המידע בתחום הרפואי והבריאותי בחיפוש מושכל ויעיל אחר מקורות מידע עדכניים, מהימנים ואמינים.

מצד אחד, נועד הקורס להקנות ידע וכלים מתקדמים לאיתור מקורות מידע רפואיים והערכתם לצרכים אקדמיים ומקצועיים ומצד שני,

נועד הקורס להקנות מיומנויות באיתור מידע רפואי ובריאותי באתרי אינטרנט של מוסדות וארגונים שונים.