טכנולוגיות מידע בבריאות הציבור

הקורס מקנה מושגי יסוד בתחום מערכות המידע העדכניות בבריאות הציבור,

חשיפתם לתחומים ונושאים עכשויים בתחום המחשוב בבריאות הציבור.

סקירת מאפיינים ושיקולים בתחום טכנולוגיות ומערכות מידע בבריאות הציבור.