סטנדרטים במחשוב רפואי

מטרות הקורס הן הכרה והבנת הצורך בשימוש בסטנדרטים במחשוב רפואי .

הכרת סטנדרטים במחשוב רפואי .

היתרונות והחסרונות בשימוש בסטנדרטים רפואיים .

סקירת שילוב סטנדרטים במחשוב רפואי במערכות המידע הרפואיות בדגש על הרשומה הרפואית הממוחשבת .