ניתוח ותחקור מידע רפואי

מטרת הקורס הינה סקירת מגמות והתפתחות תחום המידע הרפואי, שימושי מידע בארגוני בריאות,

מושגי יסוד במחסני הנתונים רפואיים, שיטות להכנת הנתונים,

סקירת אלגוריתמים מובילים בתחום כריית הנתונים הרפואיים והצגת יישום מודלים מתקדמים של כריית הנתונים בתעשיית הבריאות.