סוגיות אתיות ומשפטיות במחשוב רפואי

מטרות הקורס הן לבחון דילמות אתיות בתחום המחשוב והטכנולוגיה בבריאות.
לעודד חשיבה אתית לפתרון סוגיות בתחום המחשוב והטכנולוגיה הרפואית.
להקנות כלים להתמודדות עם סוגיות אתיות בתחום המחשוב והטכנולוגיה הרפואית, אשר עולות ביומיום במערכת הבריאות.