מידע לוגיסטי במערכת הבריאות

הכרת תפיסת הלוגיסטיקה וחשיבות המידע התפעולי והכרת מערכות המידע הלוגיסטיות המקובלות.

הכרת המידע הנדרש בתחומי מוקדים לשרות לקוחות ומערכות המידע במוקדי שרות לקוחות המקובלות בתחומי הבריאות.