ניהול ידע במערכת הבריאות

סקירת תחום ניהול הידע ומערכות ניהול ידע במערכת הבריאות,

ניהול ידע ברפואה, מאגרי מידע רפואיים – רגולציה, טרמינולוגיה וסטנדרטים,

סקירת מאגרי המידע הרפואיים ומגמות, כלים לניהול ואחזור ידע רפואי,

ניהול ידע רפואי ככלי לקבלת החלטות רפואיות, מיומנויות ניהול ידע למקצועות הרפואה,

שימוש במערכות תובנה עיסקית BI ומערכות תומכות החלטה DSS בתעשיית הבריאות.