מערך האשפוז הפוסט אקוטי: שיקום, גריאטריה פעילה, סיעוד

הקורס נועד להקנות ידע והבנה בסיסיים של הצרכים הרפואיים הקיימים והעתידיים של הגיל המבוגר.

הכרת משאבי האשפוז הפוסט אקוטי ומקומו וחשיבותו של מערך זה במערכת הבריאות.

הצגת דרכי חשיבה, ושיקולים לקביעת מדיניות והקצאת משאבים וכלים להתמודדות עם האתגרים בתחום.