קידום בריאות בגיל הרך, המתבגר והמבוגר

הסטודנטים יעסקו בסוגיות מרכזיות מתחומי הבריאות הרלוונטיים לגילאים השונים בארץ ובעולם.

הקניית ידע במניעת היפגעויות בגיל הרך, וכיצד מעודדים מתבגרים לשמור על אורח חיים פעיל ובריא,

תוך התמקדות בתחומי ומעגלי חיים הרלוונטיים לכלל האוכלוסיות.