ניהול מצבי חירום ואסון

מצבי חירום ואסון, חוצים גבולות ומטילים את השפעתם בתחומי הכלכלה, החברה והתרבות.
ככל שהחברה/הארגון יהיה ערוך למצבי חירום ואסון, כך ניתן יהיה לנהל את האירוע בצורה יעילה תוך צמצום
השפעת האירוע. מנהיגות ארגונית ראויה, תאפשר לחברה/ארגון יציאה ממצב אסון, תוך שיקום
והתאוששות מהירים ועד יכולת חזרה מהירה לשגרה ולהמשך שגשוג מתוך האתגר שהתרחש.